Veronika Basta

Kandidátka koalície KDH a SPOLU-občianska demokracia na starostku obce Rovinka

Veronika Basta – poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Rovinke

https://www.dobryuradnik.sk/

Vitajte na mojej stránke venovanej Komunálnym voľbám 2018 a následne mojej práci ako poslankyne Obecného zastupiteľstva v Rovinke.

Volám sa Veronika Basta, bývam s rodinou v blízkosti ulice Jazerná a bola som zvolená za poslankyňu OZ v Rovinke. Kandidovala som v koalícii Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a SPOLU – občianska demokracia

 

 

Od podpory v zastupiteľstve sa odvíja efektívny výkon mnohých kompetencií starostu. Správne fungovanie samosprávy je totiž založené na spolupráci medzi starostom a poslancami.

Toto sú body môjho predvolebného programu, s ktorými som kandidovala na post starostky:

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA A JEJ PRIBLÍŽENIE K OBČANOM

Vypracovanie protikorupčnej stratégie pre obec a budovanie dôvery občanov voči samospráve
• Transparentný a efektívny výber dodávateľov pre obec riešený prostredníctvom prieskumu trhu aj v prípadoch, keď to zákon o verejnom obstarávaní nevyžaduje
• Ukončenie zmlúv nevýhodných pre obec a jej občanov
• Prehľadné zverejňovanie pravidelných správ o hospodárení obce
• Revízia poskytovaných sociálnych služieb a dotačnej politiky obce, transparentné poradovníky na ich poskytovanie dostupné na webovej stránke obce
• Rozšírenie stránkových hodín na obecnom úrade, prehľadnejšia webová stránka obce
• Verejné diskusie a podpora občianskej participácie na rozhodovaní o veciach verejných 

VÝSTAVBA A DOPRAVA

Aktualizácia územného plánu obce vzhľadom na súčasné urbanistické výzvy
•Revízia poskytovaných služieb verejných školských zariadení a postupné riešenie nedostatočných kapacít materskej a základnej školy
• Podpora aktívnejšieho využívania integrovanej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave
• Vybudovanie autobusovej zástavky Zásihlie
• Vybudovanie dopravného ihriska pre deti
• Súčinnosť v súvislosti s obnovením vlakového spojenia a dobudovaním železničnej zastávky Rovinka
• Zlepšenie kvality obecnej infraštruktúry, vytvorenie plánu rekonštrukcií komunikácií a chodníkov, dobudovanie chýbajúcich chodníkov, riešenie bezbariérovosti verejných priestorov
• Úprava verejných priestorov aktívnym zapojením verejnosti, ktoré budú navrhnuté, využívané a udržiavané práve občanmi

KRAJŠIA A ZDRAVŠIA OBEC A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Využívanie zdrojov EÚ určených na adaptáciu prostredia na klimatické zmeny a podpora vodozádržných opatrení, ktoré budú zároveň obec skrášľovať
• Zverejňovanie výsledkov monitoringu ovzdušia a akreditovaných testov pitnej vody na stránke obce
• Informačné kampane ku téme odpady, triedenie a recyklácia, analýza komunálneho odpadu a postupné motivačné znižovanie platieb za odvoz komunálneho odpadu

PODPORA OBČIANSKÝCH AKTIVÍT

Budovanie komunitných záhrad – upevňovanie zdravých susedských vzťahov a podpora lokálnej produkcie zeleniny a ovocia
• Podpora mladých rodín a občianskych aktivít zameraných na rodiny, zdravý životný štýl a komunitný rozvoj
• Dôstojná starostlivosť a väčšia pozornosť venovaná potrebám našich seniorov, zavedenie sociálneho taxíka

Počas volebného dňa 10. novembra 2018 sme mali možnosť na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta/kandidátky na starostu obce a na druhom hlasovacom lístku pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva najviac 11 poradových čísiel kandidátov.  

Kandidovala som súčasne za poslankyňu do obecného zastupiteľstva pod číslom 2 v koalícii Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a SPOLU – občianska demokracia.

Tu sú výsledky komunálnych volieb v obci. Údaje boli spracované na základe volebnej zápisnice. Volebná účasť dosiahla 47,94 %. Starostom obce sa stal: Milan Kubeš

Voľba starostu:

1. Milan Kubeš – 650 hlasov (42,57 %)
2. Patrik Mrva – 247 hlasov (16,17 %)
3. Kufel Juraj, Ing. – 246 hlasov (16,11 %)
4. Veronika Basta, Ing. – 240 hlasov (15,72 %)
5. Tibor Zima, Mgr. – 120 hlasov (7,86 %)
6. Gabriela Vážna – 24 hlasov (1,57 %)

Voľba poslancov:
1. Libor Bombala – 607 hlasov
2. Milan Kubeš – 606 hlasov
3. František Zajíček – 539 hlasov
4. Jozef Bartaloš – 461 hlasov
5. Patrik Mrva – 438 hlasov
6. Marián Kanis – 435 hlasov
7. Veronika Basta, Ing. – 410 hlasov
8. Martina Mandlíková, Ing. – 400 hlasov
9. Michal Zachar – 395 hlasov
10. Ján Hoľko, Ing. – 393 hlasov
11. Rudolf Nagy, Mgr. – 354 hlasov

Náhradníci za poslancov
12. Marek Gehry – 349 hlasov
13. Radoslav Hajdúch, JUDr., LL.M – 339 hlasov
14. Alexander Melicher – 333 hlasov
15. Branislav Bolguš – 318 hlasov
16. Štefan Mittúch – 318 hlasov
17. Boris Jankovský, Mgr., MBA – 291 hlasov
18. Jaroslav Omaník – 290 hlasov
19. Mária Sokolová, JUDr. – 283 hlasov
20. Katarína Wagner, Mgr. – 282 hlasov
21. Július Farkaš – 269 hlasov
22. Monika Véghová, Ing. – 265 hlasov
23. Lenka Romanová, Ing. – 263 hlasov
24. Jozef Kováč, Ing. – 246 hlasov
25. Milan Medveď, Mgr. – 243 hlasov
26. Ivana Majláthová – 237 hlasov
27. Jozef Kiss, Bc., MA – 234 hlasov
28. Andrej Klačan – 234 hlasov
29. Ivan Švec, Mgr. – 223 hlasov
30. Tomáš Môcik, Mgr. – 199 hlasov
31. Marián Chabreček – 192 hlasov
32. Vlastimil Popovič, Ing. – 180 hlasov
33. Renáta Kováčová – 178 hlasov
34. Igor Berta – 154 hlasov
35. Gabriela Vážna – 145 hlasov
36. Jozef Golák – 126 hlasov
37. Adriana Potočná, Ing. – 101 hlasov

 

Obrázok vpravo hore:

Desatoro Dobrého úradníka slúži nám všetkým, ktorí máme snahu vykonávať svoju prácu profesionálne, poctivo a v zmysle základných hodnôt. V obrázku je uvedených 10 princípov, ktoré by mali slúžiť ako „návod“ pre všetkých úradníkov pri výkone povolania.

Zdroj: https://www.dobryuradnik.sk/