Desatoro dobrého starostu

Publikované jún 14, 2018, Autor: Veronika Basta


Desatoro dobrého starostu

1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.

2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.

3. Pri výkone svojho čestného úradu nerozlišuj príslušníkov politických strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.

4.Usiluj sa podľa svojich síl a možností obce, aby si uľahčil život starým, chudobným a práceneschopným občanom.

5. Podporuj všetko, čo napomáha rozvoju školstva tvojej obce a rastu vzdelanosti. Nič lepšie ako dobré vzdelanie – okrem lásky a zdravia – našim deťom nemôžeme dať.

6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, aby poskytovala ušľachtilú zábavu a vzdelávala.

7. Buď ústretovým podporovateľom všetkého, čo prispieva ku skrášleniu a zveľadeniu obce a ku zvýšeniu kvality životného prostredia v prospech zdravia občanov.

8. Naštuduj si najdôležitejšie právne predpisy a nauč sa ich využívať v praxi, aby tvoja obec napredovala a aby si nezabudol na nič, čo by mohlo byť tvojej obci prospešné a užitočné.

9. Obecný majetok spravuj úzkostlivejšie a nakladaj s ním opatrnejšie, ako so svojím vlastným majetkom. Ak premrháš svoj majetok – bude to len tvoja škoda, keď premárniš majetok obci – prídeš o svoje dobré meno a česť.

10. Buď pre spoluobčanom príkladom dobrého človeka nielen na funkcii starostu, ale i v súkromnom živote. Príklady priťahujú viac ako prázdne reči a dlhé dohovárania.

Zdroj: www.zmos.sk


Pridaj komentár