Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Publikované september 23, 2018, Autor: Veronika Basta


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180


Pridaj komentár