Kto som

Som hrdá mama a aj manželka. Vyrastala som v nádhernej Banskej Štiavnici v rodine svetovo uznávaného a rešpektovaného ekológa a lesníckeho experta. Vysokoškolské vzdelanie som nadobudla na Technickej univerzite vo Zvolene. V súčasnosti pracujem vo verejnej službe ako programová manažérka. Hlavným poslaním programu, ktorý je využívaný ako efektívny nástroj oficiálnej rozvojovej spolupráce, je zdieľanie skúseností Slovenskej republiky z integrácie do EÚ a NATO, reforiem a ďalších expertných skúseností.

Čo ma čaká v najbližšej dobe

§ 13, bod 10 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení hovorí, že „Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.“

Tento rok som sa v predstihu uchádzala a bola som prijatá na štúdium na Politickej akadémii (PA). Štúdium sa začína už teraz v októbri. Ide o doplnkové štúdium pre ľudí, ktorí majú ambíciu vstúpiť do politiky. Organizátor štúdia si vyhradil právo prijať iba uchádzačov so záujmom zlepšiť veci verejné prostredníctvom politiky. Viac o programe na linku: https://politickaakademia.sk/rocnik-2018-2019/

Cudzie jazyky a medzinárodné skúsenosti

Od roku 1997 sa ako medzinárodná volebná pozorovateľka zúčastňujem rôznych medzinárodných volebných pozorovateľských misií v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Európskej komisie (EU EOM), European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) a amerického National Democratic Institute (NDI). Volebné procesy som pozorovala v povojnovej Bosne a Hercegovine (1997, 1998, 2000), v Kosove (2001, 2002, 2009, 2010, 2017), na Ukrajine (1999, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012), v Mozambiku (2009), v Egypte (2011-2012), v Nepále (2013), v Zambii (2011), v Jordánsku (2010, 2013). Hovorím plynule anglicky, srbsky, chorvátsky a čiastočne po rusky. Z angličtiny mám štátnu jazykovú skúšku, príprava na túto skúšku začínala už počas môjho ročného pobytu v americkej diplomatickej rodine a počas štúdia angličtiny v Brazílii na Casa Thomas Jefferson (http://thomas.org.br/#1).